Volontärarbete i Sydafrika: Sunshine Educare - Skandaalkamp

Volontärer placeras i en skola eller utbildningscentrum i ett socialt missgynnat samhälle. Volontärerna gör en stor insats och ger välbehövlig hjälp i klassrummet. Dela me dig av ditt liv med barnen och vara en del av deras framtid! 

Läs mer om projektet: Sunshine Educare program with 3 day orientation package 
Läs mer: Volontärarbete i sociala projekt
Läs mer: Alla våra volontärprojekt