Rockland, Maine, USA - Hummerfestival

Om du gillar hummer från Maine (det gör du!), är det här platsen du ska hänga på varje år runt den 1 augusti. 

Blev du inspirerad? Läs mer!